Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Brexitin vaikutus työttömyysvakuutusmaksuihin 1.1.2021 alkaen

UUTINEN 18.12.2020 8.27

Iso-Britannia erosi Euroopan unionista 31.1.2020. EU:n ja Iso-Britannian välinen erosopimus astui voimaan 1.2.2020. Erosopimuksessa on sovittu siirtymäkaudesta, jonka aikana Iso-Britanniaan sovelletaan EU:n lainsäädäntöä ikään kuin Iso-Britannia olisi edelleen EU:n jäsen. Erosopimuksen mukainen siirtymäkausi päättyy 31.12.2020.

Siirtymäkauden ajan 31.12.2020 saakka Iso-Britanniasta Suomeen ja Suomesta Iso-Britanniaan lähetettyjen työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus on määräytynyt samojen sääntöjen mukaan kuin EU:n jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon lähetettyjen osalta. Suomen ja Ison-Britannian välillä liikkuvat lähetetyt työntekijät ovat voineet siis siirtymäaikana hakea A1-todistusta ulkomaan työkomennuksen ajaksi. Jos lähetetyllä työntekijällä on voimassa oleva lähtömaan A1-todistus, maksetaan työttömyysvakuutusmaksut lähtömaahan.

Ennen siirtymäajan päättymistä myönnetyt A1-todistukset voivat pysyä voimassa

Erosopimuksella turvataan ennen 1.1.2021 Iso-Britanniaan asumaan asettuneiden EU-kansalaisten ja EU-maihin asumaan asettuneiden Britannian kansalaisten EU-oikeuteen perustuvat sosiaaliturvaoikeudet siirtymäkauden jälkeenkin niin kauan kuin heidän tilanteensa pysyy muuttumattomana.  Siirtymäajan päättyminen 31.12.2020 ei pääsääntöisesti vaikuta ennen sitä myönnettyjen A1-todistusten voimassaoloaikaan. Suomessa A1-todistukset myöntää Eläketurvakeskus. Lisätietoa A1-todistuksista löydät Eläketurvakeskuksen sivulta.

Suomen ja Ison-Britannian välillä liikkuvien työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuihin muutoksia 1.1.2021 alkaen 

EU ja Iso-Britannia neuvottelevat EU:n ja Britannian välisistä suhteista siirtymäkauden jälkeenkin. Sopimusneuvottelut ovat kuitenkin tällä hetkellä vielä kesken. Seuraamme Työllisyysrahastossa neuvottelujen etenemistä.

Työnantajien on joka tapauksessa hyvä varautua siihen, että Iso-Britannian ja Suomen välillä liikkuvien työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuteen on tulossa joitain muutoksia 1.1.2021 alkaen.

Jos EU:n ja Iso-Britannian välille ei saada voimaan sopimusta tulevista suhteista 1.1.2021 mennessä, Iso-Britanniasta tulee sosiaaliturvan osalta Suomeen nähden ns. sopimukseton maa. Tällöin työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus rajat ylittävissä tilanteissa ratkeaa kansallisten säännösten perusteella.

Kansainvälisissä tilanteissa pääsääntönä on, että työntekijä vakuutetaan työskentelymaassa työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Sopimuksettomasta maasta Suomeen töihin tulevan työntekijän osalta on pääsääntöisesti maksettava työttömyysvakuutusmaksut Suomeen. Suomalaisen työnantajan on maksettava työttömyysvakuutusmaksut Suomeen myös sellaisen työntekijän osalta, joka lähetetään tilapäisesti työskentelemään sopimuksettomaan maahan.

Tiedottamme siirtymäajan jälkeen tapahtuvista mahdollisista muutoksista verkkosivuillamme.

Lisätietoja maksuvelvollisuudesta kansainvälisissä tilanteissa löydät verkkosivuiltamme.