Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Työllisyysrahaston esitys työttömyysvakuutusmaksujen alentamisesta etenee

UUTINEN 22.9.2023 1.12

Työllisyysrahasto esitti Sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2024 työttömyysvakuutusmaksujen merkittävää alentamista 31.8.2023. Maksuihin esitetään kaiken kaikkiaan 1,4 prosenttiyksikön alennusta, mikä johtuu pääasiassa talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä sekä siitä, että Työllisyysrahaston suhdannepuskuri on tulossa täyteen. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan vuosittain lainmuutoksilla.

Tiistaina 19.9.2023 Petteri Orpon hallituksen budjettiriihessä päätettiin, että työttömyysvakuutusmaksujen alentaminen tehdään Työllisyysrahaston esityksen mukaisesti. Budjettiriihen linjaus merkitsee sitä, että rahaston maksuesitys etenee lakiesityksenä eduskunnan päätettäväksi.

Hallitusohjelmassa on monia Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla oleviin menoihin liittyviä kohtia. Kirjaukset mm. työttömyysturvan muutoksista ja aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta merkitsisivät Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevien menojen pienenemistä. Muutokset tulevat voimaan asteittain ja vaikuttavat vuonna 2024 arviolta n. 200 miljoonan euron verran Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevia menoja vähentävästi, mikä vastaa noin 0,2 prosenttiyksikköä työttömyysvakuutusmaksuissa. Budjettiriihessä vuoden 2024 osalta hallitus päätti tehdä työttömyysvakuutusmaksun 0,2 % alenemista vastaavan veronkiristyksen, mikä toteutetaan ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksen mitoituksessa.

Vuonna 2025 suurempi määrä hallitusohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Työllisyysrahaston menoihin, astunee voimaan. Hallitus on sitoutunut kanavoimaan nämä säästöt velkakehityksen taittamiseen. Hallitus päätti budjettiriihessä, että lisätoimenpiteiden kartoittamiseksi perustetaan kolmikantainen työryhmä, jonka tehtävänä on kuvata näiden rahoituksellisten kytkösten mekanismit sekä selvittää erilaisia keinoja hallituksen tavoitteen saavuttamiseksi. Hallitus tekee kevään 2024 kehysriihessä tarvittavat päätökset tämän valmistelun perusteella hallituskauden jatkovuosien osalta.

Työllisyysrahaston näkökulmasta on hyvä, että työttömyysvakuutusmaksuesityksemme etenee muuttumattomana eteenpäin. Työllisyysrahasto ei ota kantaa verotuskysymyksiin, mutta tuotamme  käynnistyvän työryhmän ja jatkotyön käyttöön tietoa rahaston rahoitustehtävästä ja siihen liittyvistä tekijöistä ja mekanismeista.

Työllisyysrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima ja kuulumme sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Työllisyysrahaston joukkovelkakirjalainat on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, jonka vuosi olemme pörssitiedonantovelvollisia. Toimintaamme valvoo Finanssivalvonta.