Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Työllisyysrahaston hallinto vuonna 2024

UUTINEN 15.1.2024 16.00

Valtioneuvosto on asettanut Työllisyysrahaston hallintoneuvoston toimikaudelle 2024–2026. Hallintoneuvoston jäsenet pysyvät seuraavalla toimikaudella suurilta osin samana paria muutosta lukuun ottamatta: Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ehdotuksesta hallintoneuvostoon nimettiin uusina jäseninä Outi Mäkelä ja Maria Kaisa Aula. Samalla KT:n ehdotuksesta aikaisemmalle 2021–2023 toimikaudelle nimetyt Taina Niiranen ja Juha Rostedt jättävät paikkansa uudessa hallintoneuvostossa.  

Työllisyysrahastossa korkeinta päätösvaltaa käyttää hallintoneuvosto, jossa on 18 jäsentä. Jäsenistä yhdeksän edustaa työnantajia ja yhdeksän työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä.  

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii vuonna 2024 Antti Zitting ja varapuheenjohtajana Riku Aalto

Hallituksen jäseniin ei muutoksia  

Työllisyysrahaston hallituksen jäseniin ei tullut muutoksia vuodelle 2024. Vuonna 2024 rahaston hallituksen puheenjohtajana toimii Pekka Piispanen (Akava) ja varapuheenjohtajana Vesa Rantahalvari (EK).  

Työllisyysrahaston hallituksessa on 14 jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen siten, että seitsemän hallituksen jäsentä edustaa työnantajia ja seitsemän työntekijöitä. Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajalla. 

Lisätietoa Työllisyysrahaston hallinnosta löydät verkkosivuiltamme 

Kategoriat: Työllisyysrahasto