Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Vuoden 2021 työttömyysvakuutusmaksut on vahvistettu

PÖRSSITIEDOTE 27.11.2020 13.00

Pörssitiedote
Työllisyysrahasto
27.11.2020 Klo 13.00

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksuista perjantaina 27.11.2020. Vahvistetun lain mukaan työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua korotetaan yhteensä 0,32 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen maksu nousee 0,17 prosenttiyksikköä ja palkansaajien maksu nousee 0,15 prosenttiyksikköä.

Maksuprosentit ovat vuonna 2021 seuraavat:

  • Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,40 prosenttia palkasta.
  • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 prosenttia palkasta.
  • Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 prosenttia palkasta. Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta.
  • Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,15 prosenttia palkasta.
  • Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,38 prosenttia palkasta.

Vahvistetut työttömyysvakuutusmaksut ovat Työllisyysrahaston elokuussa 2020 tekemän esityksen mukaiset. Maksuja korotetaan kasvaneiden työttömyysmenojen rahoittamiseksi.

 

Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 2020

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen

Johtaja, talous ja rahoitus

 

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614

Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 040 539 4651

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tiedotusvälineet

www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto