Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston johtoryhmä

PÖRSSITIEDOTE 16.1.2019 11.01

Työllisyysrahasto          Pörssitiedote          16.1.2019 klo 11.00


Työllisyysrahaston hallitus on nimittänyt rahastolle johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on Työllisyysrahaston toiminnan johtaminen sekä strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttaminen.

Työllisyysrahaston johtoryhmän jäsenet ovat:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja

Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus (toimitusjohtajan sijainen)

Virpi Halme
johtaja, sisäiset palvelut ja lakiasiat

Katja Knaapila
johtaja, HR ja viestintä

Juho Oksanen
johtaja, kehitys ja uudistuminen

Merli Vanala
johtaja, asiakkuudet

Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Rahaston perustehtävät ovat työttömyysvakuutusmaksujen kerääminen, työttömyysetuuksien rahoitus sekä aikuiskoulutusetuuksien myöntäminen ja rahoitus. Työllisyysrahaston Y-tunnus on sama kuin Työttömyysvakuutusrahaston Y-tunnus 1098099-7.


Lisätietoja: 
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja puh. 040 539 4651 

Helsingissä 16. päivänä tammikuuta 2019

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Kategoriat: Työllisyysrahasto