Varoitus!

Aikuiskoulutusetuushakemusten käsittely sekä aikuiskoulutusetuuksien asiakaspalvelu on tilapäisesti ruuhkautunut. Teemme parhaamme, jotta hakemukset saadaan käsiteltyä mahdollisimman nopeasti. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi täältä: tyollisyysrahasto.fi/etuusinfo

Huomio!

Koronavirusepidemialla voi olla vaikutuksia muun muassa työnantajiin tai aikuiskoulutustuella opiskeleviin. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi osoitteesta tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Sivulla lisätietoa myös huhtikuussa lähteneiden työttömyysvakuutusmaksujen laskutuksesta. Työttömyysvakuutusmaksujen päätöksen ja laskun löydät kirjautumalla asiointipalveluumme.

Siirry suoraan sisältöön.

Aikuiskoulutusetuudet lyhyesti

Keräsimme avuksesi yleisimmin esiin nousseita asioita koskien palkansaajan aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendiä.

Aikuiskoulutustuki

Kun harkitset opiskelemaan lähtemistä, katso täyttyvätkö kaikki yleiset aikuiskoulutustuen saamisedellytykset:

 • sinulla on vähintään kahdeksan vuotta eläkevakuutettua työssäoloaikaa (ei tarvitse olla yhtäjaksoisesti). Tarvittaessa voit käyttää työhistoria- laskuria apuna
 • olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 1 vuoden haetun tukijakson alkamiseen mennessä (yhtäjaksoisesti tai useammassa osassa)
 • asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • sinulle on myönnetty opintovapaa
 • opiskelet suomalaisen julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa (esim. ammattioppilaitos tai ylempi korkeakoulu)
 • opintosi johtavat tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen tai ovat sinulle ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta nykyiseen työhösi tai ammattiisi katsottuna. Esimerkiksi perus- ja aineopinnot sekä polkuopinnot kuuluvat tuen piiriin

Tuen saamisedellytykset tutkitaan vasta hakemuksen käsittelyvaiheessa. Ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta emme ota etukäteen kantaa kuuluuko koulutus tuen piiriin vai ei. Asia voidaan tutkia vasta hakemuksen saavuttua vireille.

Palkansaajana voit hakea tukea joko täysimääräisenä tai soviteltuna. Täysimääräistä aikuiskoulutustukea voit hakea etukäteen vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisen opintovapaan ajalle, jolloin sivutuloja voi olla enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa. Mikäli olet osittaisella opintovapaalla tai saat sivutuloa enemmän kuin 250 euroa bruttona kuukaudessa, voit hakea tuen soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Kotihoidontuki voidaan sovitella sivutuloiksi täysimääräiseen tukeen, mutta tällöin et voi enää ansaita palkkatuloja tai muita ansioita lisäksi. Jos sinulla on kotihoidon tuen lisäksi muita tuloja, hae tuki jälkikäteen soviteltuna.

Sivutulot huomioidaan pääsääntöisesti maksuajankohdan mukaan tulorekisteristä saatujen tietojen mukaisesti riippumatta siitä, milloin työ on tehty.

Tuen määrä lasketaan hakemiskuukautta edeltävien 12 kuukauden palkkatietojen perusteella. Jos olet ollut esimerkiksi palkattomasti perhevapailla, sairauslomalla tai vaikkapa opintovapaalla, kyseiset jaksot voidaan ohittaa ja palkkatiedot ilmoitetaan pidemmältä ajalta niin, että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät.

Aikuiskoulutustuen maksupäivä on täysimääräisessä tuessa aina kuun viimeisenä pankkipäivänä. Soviteltu ja takautuvasti maksettava tuki maksetaan aina päätöstä seuraavana perjantaina, jonka maksuajoon tuki ennättää.

Tukikuukausia sinulla on käytettävissä enintään 15 kuukautta, josta vähennetään aiemmin käytetyt tukikuukaudet. Saamastasi aikuiskoulutustukea koskevasta päätöksestä näet jäljellä olevat tukikuukaudet. Aikuiskoulutustuki maksetaan arkipäiviltä.

Tukea voit perua ilmoittamalla asiasta selkeästi asiakaspalveluumme sähköpostitse tai puhelimitse. Jos ilmoitat peruutuksesta sähköpostin kautta, käytä suojattua sähköpostiyhteyttä. Ilmoita viestissäsi tarkasti ajanjakso jolta tukea perutaan, sekä omat henkilötietosi.

Kesän ajalle voit hakea aikuiskoulutustukea, mikäli opintosi etenevät päätoimisesti. Tukea haetaan jatkohakemuksella ja hakemukseen merkitään selvitys opinnoista, joita on tarkoitus kesän aikana suorittaa.

Tukea haetaan aina lisää hakemuksella, eikä peruutettuja tukipäiviä voida automaattisesti siirtää peruutuksen yhteydessä. Jatkohakemuksen saat vireille sähköisessä asiointipalvelussa.

Aikuiskoulutusetuuspäätöstä koskeva valitusasia otetaan käsittelyyn viipymättä ja annetaan uusi päätös, jos mahdollista. Mikäli päätöstä ei voida oikaista, rahaston lakimies tutkii asian ja lähettää sen eteenpäin sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Saat kuitenkin tiedon postitse tai sähköpostitse heti , kun valitusasiasi käsittelyssä tapahtuu jotain konkreettista.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja olemme yhteydessä hakemuksen käsittelyvaiheessa sähköpostitse, mikäli kaipaamme lisätietoja. Keskimääräisen käsittelyajan löydät aikuiskoulutusetuuksien etusivulta. Päätöskirjeet tulevat postitse. Mikäli olet tehnyt hakemuksesi sähköisessä asiointipalvelussa, saat päätöskirjeen luettavaksi myös sähköisesti. Saat sähköpostitse ilmoituksen, kun hakemuksesi on käsitelty.

Ammattitutkintostipendi

Kun mietit, oletko oikeutettu ammattitutkintostipendiin, katso täyttyvätkö kaikki saamisedellytykset:

 • sinulla on vähintään viisi vuotta eläkevakuutettua työssäoloaikaa (ei tarvitse olla yhtäjaksoisesti). Työhistorialaskurin avulla voit laskea omaa työssäoloaikaasi
 • olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon kokonaisuudessaan. Korkeakoulusta valmistuneet eivät ole oikeutettuja ammattitutkintostipendiin
 • asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamishetkellä, että stipendin hakemisen hetkellä
 • olet alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä (tutkintotodistuksen päivämäärä)
 • sinulla on vuosi aikaa hakea ammattitutkintostipendiä tutkintotodistuksen päivämäärästä alkaen

Ammattitutkintostipendi maksetaan aina päätöstä seuraavana maanantaina, jonka maksuajoon stipendi ennättää. Kyseessä on veroton kertakorvaus.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja olemme yhteydessä hakemuksen käsittelyvaiheessa sähköpostitse, mikäli kaipaamme lisätietoja. Päätöskirjeet tulevat postitse. Mikäli olet tehnyt hakemuksesi sähköisessä asiointipalvelussa, saat päätöskirjeen luettavaksi myös sähköisesti. Saat sähköpostitse ilmoituksen, kun hakemuksesi on käsitelty.

Sivu päivitetty: 28.1.2020