Siirry suoraan sisältöön.

Kooste aikuiskoulutustuesta ja ammattitutkintostipendistä

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuen lakiuudistus astui voimaan 1.8.2020. Lakimuutos koskee sinua, jos olet jättänyt tukihakemuksesi Työllisyysrahastolle 1.8.2020 jälkeen, etkä ole aiemmin saanut aikuiskoulutustukea kyseiseen koulutukseen.
Lakimuutos ei koske sinua, jos haet tukea samoihin opintoihin, joihin olet jo saanut aikuiskoulutustukea tai olet lähettänyt hakemuksesi ennen 1.8.2020. 

Sähköpostitse tai puhelimitse emme voi ottaa kantaa tuen saamisedellytysten täyttymiseen vaan ne tutkitaan aina hakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

Keräsimme avuksesi yleisimmin esiin nousseita asioita koskien palkansaajan aikuiskoulutustukea, ammattitutkintostipendiä ja palkansaajan aikuiskoulutustuen lakimuutosta.

Aikuiskoulutustuki ja hakeminen

Myönnämme opiskeluun aikuiskoulutustukea, jolla tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa.

Tutustu aikuiskoulutustuen saamisehtoihin

1. Varmista, että sinulla on kunnossa ennen hakemuksen jättämistä seuraavat asiat:

 • Opiskelutodistus: olet saanut opiskeluoikeuden opintoihisi, ja sinulla on siitä todistus. Opiskelutodistukseksi käy myös hyväksymisilmoitus opintoihisi, jos siitä käy ilmi koulutusohjelma ja oppilaitos.
 • Opintovapaa: olet hakenut opintovapaata työnantajaltasi. Opintovapaaseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä omaan työnantajaan.
 • Aikuiskoulutustuen saamisehdot: olet tutustunut aikuiskoulutustuen saamisehtoihin.

2. Lähetä hakemus asiointipalvelussamme

3. Täytä ensimmäiseksi ensihakemus.

 • Ensihakemuksella tutkitaan tuen perusteena oleva keskimääräinen kuukausipalkka sekä tuen saamisen ehtojen täyttyminen. Ensihakemuksen yhteydessä laskemme aikuiskoulutustuen ansio-osan tulorekisteritietojen perusteella, joten sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi. 
 • Hakuajaksi tulee laittaa se aika, jolta haluat saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää sille ajalle, jolloin olet opintovapaalla. Maksimitukiaika on 15 kuukautta.
 • Suosittelemme ensihakemuksen täyttämisen yhteydessä luvan antamista automaattiseen päätöksentekoon. Automaattinen päätöksenanto nopeuttaa tulevien maksuhakemustesi käsittelyä ja tuen maksamista tilillesi.

4. Lähetä ensihakemus.

5. Myönteisen ensipäätöksen jälkeen voit täyttää ja lähettää maksuhakemuksen asiointipalvelussamme 1.9. alkaen, jos ensihakemuksella annettuihin tietoihin ei ole tullut muutoksia.

6. Maksupäätöstä voit hakea kalenterikuukausittain jälkikäteen niille kuukausille, joille sinulla on myönteinen ensipäätös.

Maksuhakemuksen voi lähettää vasta kuukausittain jälkikäteen, eli esimerkiksi syyskuuta koskevan maksuhakemuksen voit lähettää vasta 1.10. alkaen. 

Maksuhakemus lähetetään kokonaiselle kalenterikuukaudelle riippumatta siitä, onko ensipäätöksesi annettu vain osalle kuukautta. 

Maksuhakemusta lähetettäessä sinulla tulee ensihakemus kyseiselle ajalle vireillä. Voit lähettää ensihakemuksen ja maksuhakemuksen vaikka yhtä aikaa, mutta maksupäätöstä ei voida antaa ennen kuin ensihakemukseesi on annettu päätös. 

Jos sinulle on myönnetty tukea vanhan lain mukaan, voit ilmoittaa tukikuukauden perumisesta asiakaspalveluumme.

Jos taas kuulut uuden lain piiriin, voit vain jättää kyseisen kuukauden maksuhakemuksen lähettämättä, jolloin tukea ei makseta kyseiseltä kuukaudelta. 

Voimme antaa ensipäätöksen vain sille ajalle, jolloin olet opintovapaalla. Jos opintovapaa on myönnetty vain kuudelle kuukaudelle myös ensipäätös voidaan antaa vain kuudelle kuukaudelle.

Sinun tulee merkitä hakemuslomakkeen kohtaan "Haen oikeutta aikuiskoulutustukeen ajalle"  ajankohta, jolta haluat aikuiskoulutustukea saada. Ajanjakson ei tarvitse olla identtinen koulutuksen alkamis- ja päättymispäivien kanssa vaan voit hakea oikeutta aikuiskoulutustukeen haluamallesi jaksolle. Tukea voidaan myöntää maksimissaan 15 kuukauden ajalle. 

Esimerkiksi koulutuksesi alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.5.2021, mutta haluat hakea aikuiskoulutustukea ainoastaan ajalle 1.11.2020-31.3.2021. Koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämääriksi tulee syöttää 1.9.2020 ja 31.5.2020, mutta kohtaan "haen oikeutta aikuiskoulutustukeen ajalle" tulee syöttää jakso 1.11.2020-31.3.2020. 

Jos olet lähettänyt ensi- tai maksuhakemuksen, voit seurata hakemuksesi tilaa sähköisestä asiointipalvelustamme. Kaikki hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Olemme sinuun yhteydessä, jos hakemuksesi käsittelemiseksi tarvitaan lisätietoja. 

Jos olet saanut mielestäsi virheellisen tai kielteisen päätöksen, voit hakea siihen muutosta valittamalla annetusta päätöksestä. Lue tarkemmat ohjeet muutoksenhausta täältä tai tutustu päätöksen liitteenä olevaan muutoksenhakuohjeeseen.

Jos kielteinen päätös on annettu esimerkiksi opintovapaatiedon puuttumisen vuoksi, on työnantajan osuus jäänyt täyttämättä. Tässä tilanteessa sinun tulee toimia samojen muutoksenhakuohjeiden mukaisesti. 

Jos sinulla on ongelmia hakemuksen lähettämisessä asiointipalvelussamme, ota meihin yhteyttä, jotta voimme selvittää, mistä syystä hakemuksen lähettäminen ei onnistu. 

Tuen saamisen ehdot

Tutkimme opintojen kuulumisen aikuiskoulutustuen piiriin aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Asiakaspalvelumme ei valitettavasti voi ottaa asiaan etukäteen kantaa.

 Tukea myönnetään opiskeluun Suomessa toimivaan julkisen valvonnan alaiseen oppilaitokseen. Tuen piiriin kuuluvia koulutusmuotoja ovat esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettavat ammatilliseen tutkintoon johtavat koulutukset (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset (esim. tradenomi), yliopistotutkintoon sekä tohtorin tutkintoon johtavat koulutukset (esim. kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri).

Lisäksi tuen piiriin kuuluu myös avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tutkinnon osien suorittamien (kuten avoimen ammattikorkeakoulun koko polkuopinnot tai esimerkiksi kauppatieteiden koko perus- tai aineopinnot). Muut kuin edellä mainitut koulutukset voivat kuulua tuen piiriin, jos kyse on hakijan ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää koulutusta. Nämä tutkitaan tapauskohtaisesti hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Lue lisää tuettavasta koulutuksesta.

Opintojen ei tarvitse liittyä nykyiseen ammattiisi tai aiempaan koulutukseesi, jos opiskelet julkisen viranomaisen valvomassa oppilaitoksessa. Muussa tapauksessa koulutuksen on lisättävä nykyistä ammatillista osaamista ja pätevyyttä.

Tuen myöntämisen ehtona on, että suoritat keskimäärin joko 2 tai 4 opintopistettä tukikuukauden aikana. Opintopistevaatimukset  vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon saat tuloja kuun aikana.

 Suoritusmerkinnät eivät useinkaan kirjaudu varsinaiselle opiskelukuukaudelle, mutta tämä ei haittaa. Tärkeää on, että opintopisteet kirjautuvat kuitenkin välittömästi tukiajan päätyttyä.

Aikuiskoulutustuen myöntämisen ehtona on, että hakijalla on vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Jos tämä vaatimus ei täyty, ei aikuiskoulutustukea voida myöntää.

Työhistoriaa kerryttävät kaikki Suomessa tehty eläkevakuutettu työ ja yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan (MYEL) sekä tietyt vapaat.

Laske arvio työhistorian täyttymisestä laskurilla

Tuen suuruus

Jos kuulut vanhan lain piiriin (olet lähettänyt hakemuksesi uusiin opintoihin ennen 1.8.2020), ja saat yli 250 euroa tuloja tukikuukauden aikana, tulee kyseisen kuukauden aikuiskoulutustuki perua. Voit perua tuen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme.

Jos kuulut uuden lain piiriin (olet lähettänyt hakemuksesi uusiin opintoihin 1.8.2020 jälkeen), ei sinulla ole varsinaista tulorajaa vaan kaikki kyseisen kuukauden aikana saadut tulot vaikuttavat maksettavaan aikuiskoulutustuen määrään. Voit laskea laskurilla saamiesi tulojen vaikutuksen maksettavan tuen määrään. 

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja, joten tulot huomioidaan maksupäivän mukaan, riippumatta siitä, koska ne on ansaittu.

Aikuiskoulutustuen suuruus lasketaan pääsääntöisesti perustuen viimeisen 12 kuukauden ansioihin. Poissaolot tai tietyt osapalkalliset työssäoloajat eivät vähennä aikuiskoulutustuen määrää, sillä tuki lasketaan 12 kuukauden normaaleista ansioista. Jos olet ollut poissa töistä esimerkiksi 4 kuukautta viimeisen vuoden aikana perhevapaan, opiskelun, sairauden, työttömyyden tai vuorotteluvapaan vuoksi, pidennetään palkkojen tarkasteluaikaa vastaavasti neljällä kuukaudella.  

Jos emme saa tulorekisteristä palkkatietojasi, tulee sinun toimittaa meille erillinen palkkatodistus, jossa 12 kuukauden palkanmäärittelyjaksoa on pidennetty palkattoman poissaolon verran. Jos sinulla on yllä mainituista syistä osapalkallisia jaksoja (esimerkiksi osittainen hoitovapaa), näitä ansioita ei tule sisällyttää palkkatodistukseen.

Laske arvio tuen määrästä laskurilla.

Jos tulorekisteristä saatavat tiedot eivät pidä paikkansa, tulee sinun toimittaa hakemuksesi liitteeksi palkkatodistus edeltävän 12 kuukauden ansioistasi. Palkkatodistuksen voit pyytää palkanlaskijaltasi.

Aikuiskoulutustuen suuruus lasketaan pääsääntöisesti perustuen viimeisen 12 kuukauden ansioihin. Poissaolot tai tietyt osapalkalliset työssäoloajat eivät vähennä aikuiskoulutustuen määrää, sillä tuki lasketaan 12 kuukauden normaaleista ansioista. Jos olet ollut poissa töistä esimerkiksi 4 kuukautta viimeisen vuoden aikana perhevapaan, opiskelun, sairauden, työttömyyden tai vuorotteluvapaan vuoksi, pidennetään palkkojen tarkasteluaikaa vastaavasti neljällä kuukaudella.  

Laske arvio tuen määrästä laskurilla.

Veronpalautuksia ei oteta huomioon kuukausittaisena tulona eli ne eivät vaikuta kuukausittain maksettavan aikuiskoulutustuen määrään eikä tukea tarvitse veronpalautusten takia myöskään perua.

Työnantajan osuus

Nykyisten tietoturva-asetusten mukaan työnantajan tulee tunnistautua omilla henkilökohtaisilla suomi.fi-tunnuksillaan, jotta hän pääsee täyttämään aikuiskoulutustuen työnantajan osuuden. Tunnistautumiseen käyvät joko mobiilivarmenne tai omat verkkopankkitunnukset. Työnantajasta ei jää järjestelmäämme muuta tietoa kuin nimi ja sähköpostiosoite. 

Merkitse vastaanottajaksi sellainen henkilö, joka pystyy ilmoittamaan työsuhdetietosi, opintovapaasi ajankohdan ja mahdollisesti palkkatiedot 12 kuukauden ajalta. Ilmoita aina henkilökohtainen sähköpostiosoite, ei organisaation yhteistä sähköpostiosoitetta.

Aikuiskoulutustuen verotus

Aikuiskoulutustuen automaattinen veroprosentti on 20%. Jos haluat pienentää perusprosenttia, lähetä meille muutosverokortti, joka koskee etuutta. 

Huomioithan, että verokorttina voidaan hyväksyä vain etuutta koskeva muutosverokortti, ei sen sijaan palkkaverokorttia tai monisivuista päätöstä verokortista.

Tilaa muutosverokortti etuutta varten OmaVeron kautta tai verovirkailijalta. Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustukipäätöksestä. Työllisyysrahaston nimeä ei löydy valittavien maksajien listasta, joten valitse 'muu suomalainen maksaja' ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto. Jos nimen lisääminen ei onnistu, olethan yhteydessä verovirkailijaan.

Jos kuulut vanhan lain piiriin (eli olet lähettänyt aikuiskoulutustukihakemuksesi ennen 1.8.2020), voit toimittaa muutosverokortin käyttämällä suojattua sähköpostiyhteyttä.

Jos taas kuulut uuden lain piiriin (eli olet lähettänyt aikuiskoulutustukihakemuksesi 1.8.2020 jälkeen), voit liittää muutosverokortin omiin profiilitietoihisi asiointipalvelussamme. Liitä verokortti omiin tietoihisi ennen maksuhakemuksen lähettämistä. 

Ammattitutkintostipendi

Kun mietit, oletko oikeutettu ammattitutkintostipendiin, katso täyttyvätkö kaikki saamisedellytykset:

 • sinulla on vähintään viisi vuotta eläkevakuutettua työssäoloaikaa (ei tarvitse olla yhtäjaksoisesti). Työhistorialaskurin avulla voit laskea omaa työssäoloaikaasi
 • olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon kokonaisuudessaan. Korkeakoulusta valmistuneet eivät ole oikeutettuja ammattitutkintostipendiin
 • asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamishetkellä, että stipendin hakemisen hetkellä
 • olet alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä (tutkintotodistuksen päivämäärä)
 • sinulla on vuosi aikaa hakea ammattitutkintostipendiä tutkintotodistuksen päivämäärästä alkaen

Ammattitutkintostipendi maksetaan aina päätöstä seuraavana maanantaina, jonka maksuajoon stipendi ennättää. Kyseessä on veroton kertakorvaus.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja olemme yhteydessä hakemuksen käsittelyvaiheessa sähköpostitse, mikäli kaipaamme lisätietoja. Päätöskirjeet tulevat postitse. Mikäli olet tehnyt hakemuksesi sähköisessä asiointipalvelussa, saat päätöskirjeen luettavaksi myös sähköisesti. Saat sähköpostitse ilmoituksen, kun hakemuksesi on käsitelty.

Sivu päivitetty: 6.11.2020